Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η φετινή «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» βρίσκει το φυσικό και το κοινωνικό -ανθρώπινο περιβάλλον στη χώρα μας, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πολιτικές δυνάμεις που κυριάρχησαν στη χώρα και στήριξαν τα μνημόνια, κατεδάφισαν κάθε θεσμική περιβαλλοντική κατάκτηση, νομιμοποιώντας αυθαιρεσίες, προσφέροντας «γη και ύδωρ» σε επίδοξους επενδυτές που λεηλάτησαν πόλεις και ύπαιθρο. Επεκτάθηκε έτσι η δραματική περιβαλλοντική υποβάθμιση και η ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών αγαθών όπως το νερό και η ενέργεια.
Το κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, αδυνατεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και να προστατεύσει το περιβάλλον. Γι΄ αυτό το λόγο το πρότυπο αυτό χρειάζεται ν’ αλλάξει ριζικά.
Η διέξοδος από τη σύνθετη οικονομική, κοινωνική και οικολογική κρίση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα συνειδητό κοινωνικοπολιτικό αναπροσανατολισμό της κοινωνικής πλειοψηφίας και την ενεργοποίηση αυτής.
Σήμερα στην αντίληψη και στις προγραμματικές στοχεύσεις της Αριστεράς το περιβάλλον αποτελεί αδιαπραγμάτευτο συλλογικό πόρο της κοινωνίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ αντιπαραθέτει ένα ριζικά διαφορετικό παραγωγικό, κοινωνικό και οικολογικό σχέδιο ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό στηρίζεται στις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις και τους πόρους κάθε περιοχής, δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ούτε υπονομεύει τις μελλοντικές γενιές. Επιδιώκει την ισορροπία και τη συνέργεια μεταξύ αγροτικής παραγωγής, μεταποίησης και υπηρεσιών, διαφυλάσσει το περιβάλλον και επιτρέπει τη διανομή της παραγόμενης αξίας στο σύνολο του πληθυσμού ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Θα βαδίσουμε σταθερά μαζί με τα κινήματα για το περιβάλλον και την οικολογία και θα συνεχίσουμε να δίνουμε από κοινού τη μάχη απέναντι στα κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα, για τη δημοκρατική επαναθεμελίωση και επέκταση του περιβαλλοντικού δικαίου, την ανατροπή του σημερινού παραγωγικού - καταναλωτικού προτύπου και την ισόρροπη, συμβατή με το περιβάλλον ανάπτυξη υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. 

5/6/2012
Το Γραφείο Τύπου
Του ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: